Правила користування сайтом Siu24.org:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Угода сервісу Siu24.org (далі - Угода) містить правила користування сайтом https://Siu24.org/(далее - Сайт), вимоги до інформації, яка підлягає розміщенню на сайті, і ряд інших умов, які є обов'язковими для всіх осіб , які використовують можливості і сервіси Сайту (далі - Користувач).
1.2. Ця Угода укладається між сервісом Siu24.org (далі - Компанія) і Користувачем Сайту.
1.3. Використання сервісу Siu24.org означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, Компанія просить його покинути даний Сайт.
1.4. Згідно з Цивільним кодексом України розміщення на Сайті тексту цієї Угоди є пропозицією з боку Компанії укласти цю Угоду на умовах, викладених в ньому (офертою).
1.5. Згідно з Цивільним кодексом України реєстрація Користувача і / або будь-яке використання можливостей або сервісів Сайту Користувачем на Сайті є повним і безумовним прийняттям з боку Користувача пропозиції укласти цю Угоду (акцептом).
1.6. Згідно з Цивільним кодексом України ця Угода є публічним договором приєднання.
1.7. Використання можливостей або сервісів Сайту автоматично підтверджує згоду Користувача на умови цієї Угоди без будь-яких доповнень, змін і / або застережень.
1.8. Даною Угодою Компанія надає Користувачеві послуги з надання можливості використання Сайту для розміщення на ньому оголошення з інформацією про товари (послуги) c метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими користувачами.
1.9. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

2. Визначення ТЕРМІНІВ
2.1. Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки;
2.2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
2.3. Компанія - сервіс Siu24.org;
2.4. Сайт - інтернет-сайт https://Siu24.org, що представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікуються оголошень.
2.5. Користувач - фізична або юридична дієздатна особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яке користується послугами Компанії.
2.6. Реєстрація - прийняття Користувачем умов цієї Угоди та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкціями.
2.7. Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;
2.8. Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
2.9. Оголошення - це певна інформація із загальною тематикою, що характеризує певний товар або послугу, яку Користувач розміщує на Сайті в форматі, визначеному Компанією.
2.10. Послуги / сервіс Siu24.org - будь-які платні і безкоштовні послуги, що надаються Компанією за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту.

3. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
3.1. Користувач отримує право безкоштовно розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих товарів або послуг. Форма, параметри визначаються Компанією.
3.2. Безкоштовним є сам факт розміщення оголошення. Додаткові послуги, такі як: підняття оголошення в ТОП і інші послуги, які дають можливість виділити оголошення із загального списку, вийти із загального формату такого розміщення, розміщення реклами на Сайті, - є платними послугами. Перелік додаткових послуг, тарифи, умови оплати таких послуг розміщені на Сайті окремо від цієї Угоди.
3.3. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсного електронної адреси, до якого має доступ тільки користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує повідомлення електронної пошти з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід через яку необхідний для завершення реєстрації.
3.4. Використання можливостей і сервіси, як зареєстрованими та й незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язання дотримуватися правил та інструкцій по користуванню послугами сайту.
3.5. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та пароля для входу в систему. Користувач має право користуватися сервісами сайту тільки за допомогою власного електронного адреси та пароля.
3.6. Користувач зобов'язаний у міру можливості стежити за збереженням свого пароля і не розкривати його третім особам.
3.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу в систему, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані третіми особами.
3.8. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується помістити інформацію про них відповідно цією Угодою та інструкціями, представленими на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу.
3.9. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари / послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від домагань третіх осіб.
3.10. Користувач гарантує, що пропоновані їм послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю користувача.
3.11. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари або послуги, розміщених їм на Сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістив інформацію про товар або послугу.
3.12. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в загальне поняття. Умови продажу товару і надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.
3.13. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами, як-то:
• інші дошки оголошень, торговельні майданчики, інтернет-аукціони;
3.14. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін розміщення на сайті оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Сайт має право припинити розміщення оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди та / або чинного правозастосовчого законодавства.
3.15. Користувачеві заборонено:
• публікувати однакові оголошення з одного і того ж адреси електронної пошти;
• публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одне й те ж реченні;
• дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;
• публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
• публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та / або небуквених символи;
• публікувати оголошення, опис і / або заголовок / фотографії яких є непов'язаними, нечитабельним;
• публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;
• залишати в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи;
• розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовчого законодавства.
3.16. Оголошення повинні відповідати географічній області: району, місту і т.д., обраної в налаштуваннях.
3.17. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги. Одне і те ж оголошення не може бути дано в двох різних розділах або рубриках.
3.18. Оголошення можуть проходити вибіркову пост або премодерацію представниками Компанії.
3.19. Адміністрація та модератори сайту (представники Компанії) має право:
• вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
• переносити оголошення в інших рубрик сайту в разі виявлення найбільш придатною рубрики для їх розміщення;
• відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або не відповідають цій Угоді, а так само право обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.
3.20. Не допускається вказівка ​​некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі вказівку ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу.
3.21. Тема розміщується оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреса, адреса інтернет-ресурсу).
3.22. Фото, яке демонструє товар / послугу, пропоновані Користувачем до продажу, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт.
3.23. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.
3.24. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.
3.25. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:
• спиртних напоїв;
• сигарет і тютюнової продукції;
• наркотиків;
• порнографічних матеріалів або предметів;
• фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів; вкрадених, походять не законним способом товарів;
• предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
• неіснуючих товарів;
• людських органів і органів тварин;
• спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
• державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;
• баз даних;
• вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;
• спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі;
• рідкісних і заборонених до продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.
3.26. Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
4.1. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.
4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту вказівки користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.
4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання користувачем).
4.4. Компанія зберігає дані останнього доступу в систему користувача, з метою забезпечення високої якості надаваних сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів користувача.
4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту в перебігу часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, по крайней мере, один раз протягом сесії.
4.6. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак можуть обмежити їх функціонал для Користувача.
4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.
4.8. Компанія не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.
4.9. Опитування, проведені час від часу Компанією можуть містити питання про демографічних даних користувачів (наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збираються Компанією за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому вигляді. Пользователіімеют можливість не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Компанія використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості послуг.
4.10. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення правової політики Сайту, цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:
• вульгарних, образливих виразів;
• пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
• заклики до насильства і протиправних дій;
• дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
• інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
• інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
• інформацію, що порушує або зазіхати на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
• особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
• інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
• інформацію, що містить наклеп або загрози кому б то не було;
• інформацію, що носить характер порнографії;
• інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
• неправдиву і вводить в оману інформацію;
• віруси або будь-які інші технології, які можуть завдати шкоди Сайту, Компанії або іншим Користувачам;
• інформацію про серверах, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
• інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
• інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
• інформацію з пропозицією заробітку в Інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
• інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентов, субдістрібьютеров та ін .;
• відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
• інформацію, іншим чином порушує правоприменительное законодавство.
4.11. Користувачам також заборонено розміщувати оголошення, що рекламують продаж:
• спиртних напоїв;
• сигарет і тютюнової продукції;
• наркотиків;
• порнографічних матеріалів або предметів;
• фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів; вкрадених, походять не законним способом товарів;
• предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
• неіснуючих товарів;
• людських органів і органів тварин;
• спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
• державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;
• баз даних;
• вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;
• спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі;
• рідкісних і заборонених до продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.
4.12. Для всіх оголошень, розміщених на Сайті, діє система обмежень, пов'язана з поточним законодавством України.
4.13. При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення необхідно вказати номер ліцензії і найменування органу, що видав ліцензію.

5. ПРІЧІНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
5.1. Оголошення Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також з таких причин:
• у даного Користувача вже є на Сайті активну аналогічне оголошення з рекламою цього товару / послуги;
• Не заповнені основні поля оголошення;
• міститься в оголошенні, суперечить цих Правил та / або законодавством;
• міститься в оголошенні, некоректна;
• заголовок оголошення не містить інформацію про пропонований / затребуваний товар / послугу;
• заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки і інші знаки;
• заголовок або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
• фотографія не має очевидної смислового зв'язку з текстом їх оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
• фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. П .;
• фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (назва компанії, логотип, координати, і.т.д.);
• фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
• оголошення, подане в рубрику, яка не відповідає змісту поданого оголошення.
 
6. Право та обов'язки сторін
6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах сайту, є об'єктами виняткових прав Компанії, користувачів та інших правовласників.
6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.
6.3. Щоб надати Компанії право публікувати Відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно, безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензіруемое право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно безстроково. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщується в оголошенні інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту.
6.4. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідне письмове згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.
6.5. Розміщуючи на Сайті оголошення з зображеннями без знака охорони авторського права Користувач погоджується з використанням зображення і / або його частини в інтересах Компанії без виплати винагороди.
6.6. Користувач зобов'язується:
• не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру сайту;
• не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на сайт без письмового дозволу Компанії;
• не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на сайті (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;
• не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на сайт.
• не використовувати Відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. На даний пункт Угоди не включені дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.
6.7. Користувачеві забороняється:
• обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
• використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.
6.8. Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і не поширення третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.
6.9. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на сайті.
6.11. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач є порушником умов цієї Угоди. Порушником вважається користувачем, сповіщення адміністрацією сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту і права третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
6.12. Компанія має право на власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.
6.13. Компанія має право передати Сайт з усіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів своєму правонаступнику за договорами або інших підстав. Повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється на розсуд Компанії без повідомлення про це Користувача.
6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку, які будуть розглянуті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті претензії.
6.15. Компанія залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням користувача або без такого.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ
7.1. Замовлення (акцептування) платних послуг Siu24.org здійснюється Користувачем на Сайті, в особистий обліковий запис, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.
7.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, розміщені на Сайті, після чого може замовити такі послуги. Детальна інформація про вартість всіх послуг вказана.
7.3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється в порядку, зазначеному на Сайті.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
8.1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт та його сервіси на свій страх і ризик, оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, з використанням його даних. Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень.
8.2. Компанія не є організатором / ініціатором угоди між користувачами або її стороною.
8.3. Компанія не може контролювати достовірність розміщується користувачами в оголошеннях інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.
8.4. Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів або за пропоновані ними товари / послуги, зазначені в розміщуваних оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.
8.5. Компанія не несе відповідальності за будь-несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та / або будь-який зберігається на них інформації про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.
8.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар / послугу знаходяться поза контролем Компанії.
8.7. Компанія закликає користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.
8.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсним і легальним, виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Компанія не несе відповідальність за завершення угоди Користувачем сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.
8.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з його дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результ ті чи в зв'язку з такими вимогами.
8.10. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.
8.11. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем. У разі обґрунтованості скарг Користувача Компанія видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.
8.12. Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань по надання доступу до Сайту через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т. д.).
8.13. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.
8.14. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток і штрафні збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.
8.15. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
8.16. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених правозастосовні законодавством.
9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ
9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.
9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.
9.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 9.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт не припинення використання сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
9.4.Расторженіе Угоди з боку Компанії може статися у випадках:
• Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам Siu24.org;
• досконале інших дій, які суперечать політиці Компанії;
• Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.
 
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ
10.1. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.
11. Інші умови
11.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано електронною адресою, наданим Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.
11.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на Сайті та / або розсилаються на електронні адреси користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень / реєстрації на відповідному Сайті.
11.3. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їхшляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди, або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядається відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.
11.4. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.
11.5. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «правоприменительное законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача / користувачів.
11.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

 

espiar movil mismo wifi Localizar celular pelo numero app Localizador de moviles aplicacion Como puedo localizar mi celular via gps Como Rastrear mi Hay forma Espiar movil ajeno Localizar movil Como localizar un celular android gratis this web page Como espiar conversaciones de whatsapp 2017 Descargar espia moviles gratis Rastrear Rastrear celular l5 Como localizar mi celular windows Localizar numero de movil online see more Localizar un movil con imei article source Localizador de celular broma Espiar whatsapp source Como rastrear Software para espiar el whatsapp Rastreador Troyano para read article source Como localizar article source this web page rastrear numero de celular desde pc iphone 6s Plus spy tracker spy camera iphone ipad